Als je ‘t mij vraagt... CHIRO

Copyrighted © 2010 Chiro Sonneveld

ONTSTAAN

VZW Sonneveld werd opgericht in 2009 en is gegroeid uit het voormalig Bouwcomité, dat 18 jaar geleden het daglicht zag. De beslissing om van het bouwcomité een vzw te maken werd in eerste instantie ingegeven door beschouwingen inzake rechtszekerheid. Het is nu een autonome juridische structuur met een eigen vermogen, eigen verbintenissen en eigen verantwoordelijkheden die de mogelijkheid biedt een onderscheid te maken tussen de aansprakelijkheid en het vermogen van de vzw en die van haar leden.