Nieuwbouw

Welkom

Al sinds de oprichting van VZW Sonneveld in 1990 is ons doel om de Chiromeisjes een aangename en veilige speelomgeving te bezorgen met, wat betreft de gebouwen, een minimum aan comfort. Met de nodige inspanningen van leiding, leden en sympathisanten slaagden we erin de lokalen (ondertussen 25 jaar oud) leefbaar te houden. Maar de huidige verbeterings- en instandhoudingswerken tijdens onze klusjesdagen volstaan niet meer om regen en vocht uit onze lokalen te weren. Er moest dus dringend een oplossing gezocht worden voor deze precaire situatie
Na grondige analyse en afweging van kosten en baten kwam in 2013 het toenmalig bestuur tot de vaststelling dat een grondige renovatie van de huidige containers geen duurzame oplossing kan bieden. Een nieuw Chirolokaal drong zich op. Het was de start van dit groots project!

Huidige Toestand

25 jaar geleden heeft het bouwcomité van Sonneveld een prachtige containerconstructie neergezet op het Chiroterrein. Deze containers hebben gedurende al die jaren hun nut bewezen en met een weinig aan
onderhoud en renovaties kan men wel degelijk spreken van een geslaagde investering.
Maar als je nu eens goed rondkijkt, kom je tot de vaststelling dat het oplap- en herstellingswerk in feite dweilen met de kraan open is.
De wanden aan de regenkant zijn volledig aangetast door het vocht, de ramen met enkel glas zijn niet meer van deze tijd als ook de vele elektrische verwarmingstoestellen met een te hoog verbruik. Aan de elektriciteit
zelf zijn de hoogstnodige aanpassingen gebeurd om de veiligheid van iedereen maar niet in het minst die van onze Chiroleden te garanderen. Sommige deuren als ook de keuken en het sanitair hebben hun beste tijd
gehad.
Kortom, de huidige infrastructuur is niet echt meer een voorbeeld anno 2018.
Het is dus de hoogste tijd dat er werk wordt gemaakt van een Chirodroom die voldoet aan de huidige normen met het oog op veiligheid en het creëren van een Chiro(t)huis….

De Nieuwbouw

1. De Start

Om te zien welk project technisch en financieel haalbaar was, richtte de VZW 3 comités op, elk met hun eigen opdrachten en bevoegdheden:

Propaganda comité:

 • Het is samengesteld uit leden van de VZW en sympathisanten die mee willen helpen
 • Deze cel zorgt er voor dat ons project onder een zo ruim mogelijk publiek bekend wordt gemaakt. Deze uitgave geldt als primeur. Ook in lokale bladen en sociale media zullen we binnenkort opduiken.

Financieel comité:

 • Het is samengesteld uit: leden van de VZW, penningmeester, sympathisanten die mee willen helpen.
 • Deze cel gaat na wat financieel haalbaar is en wat nodig is om onze droom waar te maken. Ze zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse boekhouding.

Technisch comité:

 • Het is samengesteld uit : leden van de VZW en sympathisanten die mee willen helpen.
 • Samen met Ellen, de architecte die uit sympathie haar medewerking verleent, bespreekt deze cel de technische uitwerking van het ontwerp en zorgen zij voor de planning en opvolging van de werken.
Ellen Van de Voorde – Architect

Er is voortdurend overleg tussen de verschillende werkgroepen en samen met de leiding en het bestuur worden definitieve knopen doorgehakt en belangrijke beslissingen genomen.

2. Evolutie & Ontwikkeling

De gemeente Lebbeke kon ons geen Recht van Opstal geven voor het terrein dat wij huren van het OCMW.; zij bood ons wel een langdurig huurcontract van 18 jaar met stilzwijgende verlengingen om de
5 jaar. Met de waarborg indien de Chiro moet uitwijken ze de waarde van de nieuwe gebouwen gaan terug betalen. De gemeente Lebbeke wil wel borg staan voor de lening die wij zullen aangaan bij een financiële instelling.

De plannen zijn klaar en de detailtekeningen vindt u op de volgende bladzijden; het wordt een staalbouw met betonnen buitenbekleding, dat 30m bij 13m meet; de bouw omvat:

 • Voor iedere afdeling een apart lokaal
 • Een polyvalente zaal
 • Een sanitair blok (WC’s en douche)
 • Een vergaderzaal voor de leiding
 • Een keuken met aanpalend drankeenheid
 • Een technisch lokaal

Na tal van prijsoffertes bij verschillende ondernemers werd de firma Dierick uit Lebbeke gekozen voor de plaatsing van het regen- en winddicht gebouw; de binnen afwerking gaan we deels zelf aanpakken het financieel comité bekijkt momenteel de verschillende mogelijkheden tot financiering van het geheel.

Sponsoring bouwproject

Wij hopen dat we onder de sympathisanten van de Chiro heel wat mensen vinden die een gulle gift willen doen. Daarom hebben we een sponsorformule uitgewerkt voor mensen die naast hun steun op de verschillende Chiro evenementen ook een financiële bijdrage willen geven. Door middel van het fiscaal attest dat u ontvangt, kan u 45% van uw gestorte bijdrage recupereren via de personenbelasting. Het is daarom wel noodzakelijk  om uw sponsoring over te schrijven op de rekening van Chirojeugd Vlaanderen VZW.

Kies in de onderstaande tabel het gewenste bedrag en stort met volgende gegevens:

Rekeninghouder: Chirojeugd Vlaanderen VZW
Adres: Kipdorp 30, 2000 Antwerpen
Rekeningnummer: BE67 0000 1507 2887
Mededeling: Gift OM2106

Vanaf 40,00 EUR geniet je een belastingvoordeel.

Tabel met de verschillende  keuzes:

BaksteenKeukenapparatuurWCDeurMuur
U steunt € 50,00U steunt € 100,00U steunt € 150U steunt € 175,00U steunt € 200
Het kost u €27,50Het kost u € 55,00Het kost u €82,50Het kost u €96,25Het kost u € 110
Fiscaal AttestFiscaal AttestFiscaal AttestFiscaal AttestFiscaal Attest
1 drank- of dessertbonnetje hutsepotfestijn 20221 drank- of dessertbonnetje hutsepotfestijn
2022
2 drank- of dessertbonnetjes hutsepotfestijn 20222 drank- of dessertbonnetjes hutsepotfestijn 20222 drank- of dessertbonnetjes hutsepotfestijn 2022
Ludiek attestLudiek attestLudiek attestLudiek attestLudiek attest