Na jaren van onderhandelingen, overlegvergaderingen en talloze disputen maar ook na jaren van doorgedreven inzet en samenwerking van alle betrokkenen binnen de chiro en de vzw, kan ik jullie meedelen dat ik gisteren, in samenspraak met het technisch comité en gesuperviseerd door Ellen de architecte, de prijsofferte van de firma Dierick onderschreven heb. Van zodra het Vlaamse Omgevingsloket aan wie de aannemer tevens zijn specifieke beroepsbekwaamheid moet leveren, ons de stedenbouwkundige vergunning verleent, zal de aannemer beginnen met het ontwerpen van de plannen om dan uiteindelijk in oktober van start te gaan met de bouw. Het gebouw zal op dat moment voldoen aan de geldende voorschriften inzake energieprestatieregelgeving (lees isolatie, ventilatie en verwarming). Hiermee is dus weer een grote stap gezet richting realisatie nieuwbouw.

Wij houden jullie ongetwijfeld verder op de hoogte.

Groeten,

Dikkie

Een reactie achterlaten